Projectomschrijving

Met Skien.nl toont Linkin Business wederom aan waar hun passie en expertise ligt, nieuwe business! Onze visie op wintersport is dat het vooral fun moet zijn! Bovendien is het een feit dat men een relatief korte periode van het jaar op wintersport gaat. Deze combinatie heeft geleid tot het idee om een andere invulling te geven aan een online platform dan de huidige aanbieders dat doen. Ons platform is gericht op fun en interessegebieden van wintersporters.

Het idee is met behulp van kwantitatief online onderzoek gestaafd en verrijkt. Op basis van dit onderzoek en de eigen visie op de online- en wintersportbranche is er een concept uitgewerkt. Vervolgens is er een functioneel design en plan van eisen opgesteld waarmee het online concept is gerealiseerd. Parallel zijn de processen, rollen, taken en verantwoordelijken in kaart gebracht en is hier invulling aangegeven.

Het online wintersportplatform, wat staat voor “Het leukste wintersportplatform van Nederland”, is sinds oktober 2016 up-and-running en vanaf die tijd nemen alle belangrijke kpi’s wekelijks toe (website traffic, de fans/volgers van de social media accounts, nieuwsbrieflezers en bereik en verkopen voor partners en adverteerders). Het fundament voor een groter succes, want er zijn nog genoeg verbeteringen door te voeren. Gefaseerd en op basis van gebruikerservaringen ontwikkelen wij het platform door.

Neem hier een kijkje op Skien.nl