Projectomschrijving

Op 2 juli 2015 is door de gemeenteraad de horecanota vastgesteld. Bij de vaststelling van de horecanota is bepaalde dat de effecten van de speerpunten van het beleid worden geëvalueerd met de betrokken partijen. De betrokken partijen in dit geval zijn de inwoners en bezoekers, horeca ondernemers en politie en stadstoezicht. Na het eerste evaluatiemoment is er dan ook de wens uitgesproken om een onafhankelijk bureau dit proces te begeleiden.

Linkin Business heeft voor de kwalitatieve bijeenkomsten een voorzitter verzorgd, gefungeerd als ‘ogen en oren’ voor gespreksverslagen en voor de benodigde organisatorische ondersteuning. Vervolgens is de input van deze gesprekken gebruikt om de enquete in te richten en af te nemen. De enquete is zowel in hard copy als online beschikbaar gesteld om de drempel zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk inzichten te verkrijgen.

Uiteindelijk zijn er bijna 1.500 enquêtes ingevuld welke verwerkt zijn in een praktisch rapport met resultaten welke zijn uitgesplitst naar vier doelgroepen alsmede als totaal. Deze onderzoeksrapportage is samen met andere relevante documenten, waaronder cijfers van handhaving en de eerste evaluatie, meegenomen in de algehele evaluatie.