Projectomschrijving

De International Children’s Games (ICG) zijn voor het eerst georganiseerd in 1968. De ICG is het grootste multi-sport jeugdevenement ter wereld en verbonden aan het International Olympic Committee (IOC).

Alkmaar doet sinds 1979 aan de ICG mee en wordt sindsdien jaarlijks uitgenodigd. Het evenement is nog nooit in Nederland georganiseerd. De centrale luidde dan ook als volgt: Hoe krijgen wij als gemeente Alkmaar (en eerste Nederlandse stad) de International Children’s Games naar Alkmaar? Het traject is gestart met het in kaart brengen van de belangen. Welke doelgroepen zijn in dit traject van essentieel en doorslaggevend belang? Zowel de gemeente als het 19-koppig ICG Comité zijn hierin van belang.

Om deze te overtuigen is er een businesscase uitgewerkt en op basis hiervan opdracht gegevens om een bidbook op te stellen. Het officiële bidbook is aangeboden aan het comité. Het comité was razend enthousiast over de professionele aanpak en ‘het verhaal’. Daarom is een afvaardiging van Alkmaar gevraagd dit ‘bid’ te presenteren in een van voorgaande edities. Voor de presentatie is een Prezi-presentatie en promotiefilm gemaakt.

De resultaten die zijn behaald in het gehele traject zijn; politiek en financieel draagvlak, steun van het bedrijfsleven en kennisinstellingen en, last but not least, de toewijzing van dit internationale topsportevenement. Medio 2015 heeft ICG Alkmaar met meer dan 1.500 sporters van 12 t/m 15 jaar oud, afkomstig uit 90 steden wereldwijd, plaatsgevonden.

Wil je ook een ‘onmogelijk’ evenement organiseren? Neem dan contact op of laat je terugbellen.