Projectomschrijving

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord is het aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel, meer willen weten van subsidies en regelingen op HR-gebied en/of sociaal ondernemen. Het loket betreft een samenwerkingsverband is van ruim 20 overheidsorganisaties.

Om dit werkgeversloket beter te positioneren en bekend te maken bij werkgevers is een planmatige aanpak nodig. Linkin Business is gevraagd om dit proces te begeleiden. Hierbij is gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie. Ook is er een marktanalyse opgesteld, bestaande uit een offline en een online gedeelte.  In combinatie met een aantal strategische sessies is met input van deze deelproducten een communicatieplan opgesteld.

Vervolgens heeft Linkin Business de nieuwe website begeleid. Hierbij waren wij de smeerolie tussen opdrachtgever, technische bouwer en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het design. Ook aanvullende activiteiten als het opstellen van briefings, het selecteren van leveranciers en het opstellen van webteksten zijn door Linkin Business uitgevoerd c.q. begeleid.

Als aanjager en katalysator is dit in een periode van 6 maanden naar wens uitgevoerd en daarna overgedragen aan de organisatie.

De website van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord is te vinden via deze link