Projectomschrijving

RPAnhn is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers dat zich sterk maakt voor een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. Doelstelling is een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. RPAnhn ontwikkelt met haar partners projecten en initiatieven onder de thema’s Van school naar werk, Van werk naar werk en Van uitkering naar werk.

De wens van RPAnhn is om naar de toekomst toe meer in te spelen op de kansen en mogelijkheden die er in de digitale wereld zijn, te starten met de website. Deze wens heeft Linkin Business in nauwe samenwerking met JK webdesign naar tevredenheid vervuld.

Er is gestart met een verkennende c.q. strategische sessie. Doel hiervan was om de briefing verder aan te vullen, de wensen, (latente) behoeften en blinde vlekken vast te stellen en de ‘must haves’ and ‘nice to haves’ te bepalen. Vervolgens zijn er diverse ontwerpen uitgewerkt.

In de sessies daaropvolgend is het gekozen ontwerp per hoofd- en verdiepingspagina verder uitgediept en aangevuld met de desbetreffende behoefte van die pagina. Vervolgens zijn er afbeeldingen en foto’s geselecteerd en geproduceerd en zijn de teksten toegevoegd. Voor de livegang is de website op meer dan 100 punten gecontroleerd.

RPAnhn is erg tevreden over de samenwerking van dit websitetraject waarbij Linkin Business de strategierol heeft vervuld (aanpak, planning en de uitwerkingen van sessies) en JK Webdesign  verantwoordelijk was voor de techniek en het design.

Bekijk hier de website van RPAnhn