Projectomschrijving

Een buitenlandse investeringsmaatschappij heeft vanuit haar expertise en core-business het idee goede kansen te zien voor een overname op de Nederlandse markt. Het betreft niet zomaar een overname maar één die heel gericht aansluit op haar portefeuille. Er zijn een aantal regio’s en mogelijk over te nemen kandidaten die in het profiel zouden passen gesignaleerd.

Om het ‘onderbuikgevoel’ bevestigd te zien en om input te krijgen voor de strategische beslissing om al dan niet te investeren is deze organisatie op zoek naar concrete en betrouwbare informatie. Linkin Business is gevraagd deze vraag snel en accuraat en uiteraard in het Engels te rapporteren.

Met deze marktverkenning is zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzameld. De kwantitatieve informatie bestaat uit cijfers van de markt, waaronder: de omvang, het marktaandeel, de prijzen en de organisatorische verstandhoudingen in de branche. Dit is weergegeven in tabellen op zowel nationaal als regionaal niveau en met een heldere interpretatie van de ‘koude’ cijfers. Vervolgens is er ingezoomd op de meest kansrijke regio en aanbieders.

Naast kwantitatieve informatie is voor deze kansrijke regio kwalitatieve informatie verkregen. Dit is gedaan door middel van diepte-interviews met relevante stakeholders binnen en buiten de desbetreffende branche. Op basis van de expertise van Linkin Business zijn er strategische opties geformuleerd met aanbevelingen ‘waar de markt naar toe gaat’.

Wil je investeren in nieuwe activiteiten en zoek je naar handvatten om beslissingen te kunnen nemen? Neem dan contact op of laat je terugbellen.