Projectomschrijving

Linkin Business heeft van de Gemeente Alkmaar opdracht gekregen drie sportverenigingen te ondersteunen bij het onderzoek naar draagvlak voor het realiseren van een “amateurvereniging van de toekomst”. Doel hiervan was om in samenwerking met de verenigingen verbindingen te leggen met maatschappelijke organisaties teneinde elkaar te versterken.

Op basis van interviews met relevante personen van de gemeente Alkmaar enerzijds en de besturen van de verenigingen anderzijds is er een shortlist met mogelijke samenwerkingspartners opgesteld.

Vervolgens is er met ruim 40 potentiële samenwerkingspartners een inspiratiesessie gehouden om zo concreet mogelijk te verkennen waar kansen liggen. De inspiratiesessies zijn verwerkt met behulp van een speciaal ontwikkeld model. Het model geeft per organisatie aan wat de kansen en aandachtspunten zijn. Tot slot is er een gezamenlijke bijeenkomst gehouden om de ideeën, vervolgstappen en benodigde middelen te bespreken.

Dankzij deze succesvolle aanpak hebben de drie sportverenigingen een op maat verricht onderzoek ontvangen en zijn er al tijdens het onderzoek deuren geopend om samen te werken. De eerste samenwerkingsverbanden zijn tijdens het traject al beklonken waardoor de stap naar een vereniging van de toekomst, een vereniging die vitaal is, is ingezet.

Wil je ook verbindingen leggen met mogelijke samenwerkingspartners? Neem dan contact op of laat je terugbellen.