Projectomschrijving

Etuconsult en Linkin Business hebben van de Gemeente Utrecht opdracht gekregen de Utrechtse Brede Scholen te ondersteunen bij het maken van een Meerjarenplan. Doel hiervan is om de brede scholen een instrument te geven om hun positie en processen te verbeteren.

Op basis van van de reeds aanwezige informatie en door kwalitatief onderzoek onder de direct betrokkenen heeft Linkin Business een format ontwikkeld dat vervolgens in een pilotfase door Etuconsult en Linkin Business werd verfijnd. Hierna is het Meerjarenplan compleet met handleiding op alle Brede Scholen in Utrecht ingevoerd.

Dankzij deze succesvolle aanpak heeft elke Brede School in Utrecht nu een op maat gesneden Meerjarenplan. Het plan leent zich in de toekomst goed voor digitalisering, wat als voordeel heeft dat het format gebruiksvriendelijker is en dat er een benchmark met brede scholen in Utrecht en de rest van Nederland kan worden gemaakt.

Wil je ook meer structuur en transparantie in jouw activiteiten en als gevolg daarvan een uitstekende indruk achterlaten bij uw stakeholders? Neem dan direct contact op of laat je terugbellen.