Projectomschrijving

Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2009 het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op. Het Landelijk Steunpunt ondersteunt scholen, gemeenten en andere relevante organisaties bij de ontwikkeling van brede scholen. Dit doet het Landelijk Steunpunt door actief contact te zoeken met brede scholen, maar ook door het bijeenbrengen, toegankelijk maken, delen en verspreiden van kennis. Hiernaast brengt zij mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen wil als ‘spin’ in het web fungeren. Daarom is het essentieel dat zij in contact kan komen met alle brede scholen en relevante stakeholders in Nederland. Linkin Business is gevraagd hier zorg voor te dragen. Om de functie van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen optimaal te benutten, is het van belang dat zij bekend is bij haar doelgroep(en) en dat zij beschikt over deze contactgegevens. Daarom is er een aantal jaar geleden gestart met het opzetten van een database met brede scholen in Nederland.

Dit betreft een database met brede scholen van Nederland maar ook de brede scholen die in ontwikkeling zijn en de gemeentelijke contactpersonen. Omdat een database dynamisch is, wordt deze continue geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe gegevens. Deze gegevens worden proactief verzameld door gemeenten, (brede) scholen en andere stakeholders te benaderen.

Het resultaat is een database die inzicht geeft in het aantal brede scholen met directe contactgegevens en in regionale trends en ontwikkelingen. Ook draagt de actualisatie bij aan het versterken van de externe communicatie en naamsbekendheid van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Wil je ook een op maat gesneden database van jouw specifieke doelgroep? Neem dan contact op of laat je terugbellen.