Projectomschrijving

Kennisregio Alkmaar heeft de ambitie de kenniseconomie in Alkmaar en de regio te versterken. Dit doet zij door het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en innovatie door bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Hierbij ligt het accent op de economische groeiclusters Energie & duurzaamheid, Zorgmedisch en Sport. Om beter kennis te nemen van regionale ontwikkelingen en innovaties is de gedachte ontstaan een Innovatiemiddag te organiseren. Met de eerste “Innovatiemiddag Alkmaar” is concreet invulling aangegeven aan het versterken van de regio Alkmaar als kenniseconomie.

Linkin Business is door de gemeente Alkmaar gevraagd inhoud te geven aan dit concept en de eerste Innovatiemiddag Alkmaar te organiseren. Partners, leveranciers en (potentiële) deelnemers zijn in kaart gebracht en benaderd. Parallel is er een website als informatiebron ontwikkeld met mogelijkheden om je als bedrijf en bezoeker aan te melden.

Linkin Business heeft het project succesvol uitgevoerd met onder andere de volgende werkzaamheden en resultaten:

  • Conceptontwikkeling “Innovatiemiddag Alkmaar”;
  • Communiceren met partners en andere stakeholders;
  • Selecteren en contact onderhouden met leveranciers;
  • Realiseren van ruim 50 standhouders en workshops;
  • Realiseren van meer dan 750 bezoekers;
  • Bewaken van de planning en het budget;
  • Een gedegen evaluatie met handvatten en ideeën voor de toekomst.

De Innovatiemiddag heeft creatieve inzichten aan de bezoekers gegeven en heeft concrete samenwerkingscontacten opgeleverd tussen bedrijven, creatievelingen en talenten. Na afloop van het evenement is er een evaluatie gehouden onder de deelnemers, de stuurgroep en de bezoekers met behulp van een korte online enquête. Conclusie is dat een ieder dit als een succesvol evenement heeft ervaren. Deze input en de persoonlijke ervaringen van de organisatoren zijn meegenomen in een gedegen evaluatie met ideeën voor de toekomst. Door het succes van de middag is er gekozen om hier vervolg aan te geven met een tweede Innovatiedag. Het innovatienetwerk InnoLinQ is hier ook uit voortgekomen.

Heb je ook een event of een ander project waar daadkracht en creativiteit voor nodig is? Neem dan contact op