Linkin Business en Schoolfruit.nl gaan de komende periode samenwerken om meer inzicht te krijgen in vraagstukken op het gebied van gezonde voeding. Door middel van onderzoek onder ouders in Nederland, zowel indirect via scholen als direct, zal dit in kaart worden gebracht.

Als school is het belangrijk om beleid te hebben op het gebied van gezonde voeding. Hierbij is de mening van ouders zeer waardevol. Schoolfruit.nl faciliteert met de samenwerking met Linkin Business de Ouderenquête Schoolfruit. Er zijn inmiddels 3.000 scholen benaderd om zich aan te melden voor deze Ouderenquête. Scholen krijgen door zich aan te melden belangrijk inzicht in de wensen en voorkeuren op het gebied van gezonde voeding.

Hiernaast initieert Schoolfruit.nl zelf ook een Ouderpeiling om inzichten te verkrijgen. Het onderzoek dient als handvat om scholen en ouders nog beter te kunnen begeleiden op het gebied van gezonde voeding.

Klik hier om uw school aan te melden voor de Ouderenquête
Klik hier om als ouder mee te doen aan de Nationale Ouderpeiling Schoolfruit 2018 (meewerken tot 10 mei)