Wat is monitoring?

Een monitoronderzoek of monitoringsonderzoek is een onderzoek dat periodiek wordt uitgevoerd om veranderingen te meten. Het proces van monitoring tenminste bestaat uit tenminste twee meting; een nulmeting (inventarisatie van de huidige situatie) en een effectmeting (evaluatie of resultaat). Bij een monitor ligt de inspanning met name in de opbouwfase. Eerste moeten de indicatoren en wijze [...]