Een monitoronderzoek of monitoringsonderzoek is een onderzoek dat periodiek wordt uitgevoerd om veranderingen te meten. Het proces van monitoring tenminste bestaat uit tenminste twee meting; een nulmeting (inventarisatie van de huidige situatie) en een effectmeting (evaluatie of resultaat).

Bij een monitor ligt de inspanning met name in de opbouwfase. Eerste moeten de indicatoren en wijze waarop gegevens worden verzameld worden vastgesteld. Na de nulmeting is het draaiboek grotendeels gerealiseerd voor toekomstige metingen. Niet zelden bestaat een daarom monitor uit meer meetmomenten. Zodoende kunnen belangrijke ontwikkelingen en trends gesignaleerd worden. Deze data is belangrijke input om als management of direct op te kunnen sturen. Een ander voordeel is dat monitoring zorgt voor relevante zichtbaarheid in de markt.

Linkin Business heeft ervaring in het opzetten en uitvoeren van monitoronderzoeken, zowel uit informatiebehoefte als om het imago en de autoriteitspositie in de branche te versterken. Bovendien zien wij dat een dergelijk traject kwalitatieve contacten oplevert.

Wil je ook een betere marktpositie realiseren? Neem dan contact op of laat je terugbellen