Dit jaar hebben wij weer mogen werken aan tientallen trajecten waarbij een vestigingsplaatsanalyse is uitgevoerd. Maar hoe pakken voeren wij dit soort onderzoeken uit? In dit artikel leggen wij dat razendsnel uit aan de hand van een vijftal stappen.

1) Er is gestart met het vaststellen van het primaire en secundaire verzorgingsgebied;
2) Vervolgens zijn er trends, ontwikkelingen, feiten en cijfers van de branche verzameld om een goed zicht te krijgen op deze sector;
3) Daarna zijn er relevante gegevens van het verzorgingsgebied  verzameld. Denk hierbij aan demografische gegevens en regionale gegevens die van invloed zijn op de mogelijke vestigingsplaats;
4) Ook is het huidige aanbod in het desbetreffende gebied in kaart gebracht. Wat zijn directe concurrenten en wat zijn substituten?
5) Op basis van de onderstaande formule is een omzetprognose berekend. Hierbij is inzicht gegeven door middel van een good en worse case scenario. Er is op deze manier een bandbreedte aangegeven van de mogelijkheden van het gebied aangegeven.

Formule: O = VG x OI x C x BB

O = Omzet
VG = Verzorgingsgebied
OI = Opkomst Index
C = Conversie
BB = Gemiddelde bestedingsbedrag

Deze onderzoeksrapportage is gebruikt voor interne doeleinden en als onderdeel voor financiering.

Wil je als ondernemer ook graag weten wat de omzetpotentie is voor een nieuwe vestigingsplaats? Neem dan contact met ons op.